Hotărârea nr. 205

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Luni, 30 Iulie, 2007

Art.1 
Se aproba ca judetul Iasi sa participe, in calitate de unic membru fondator, la constituirea legala a Fundatiei pentru cultura a Judetului Iasi (F.C.I.), in baza actelor constitutive cuprinse in anexa - parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Pentru functionarea Fundatiei pentru cultura a Judetului Iasi se aproba alocarea din fondul de rezerva al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007 a sumei de 200.000 lei, din care aport initial la constituire in valoare de 15.000 lei. 
Art.3 
Cei doi reprezentati ai Judetului Iasi in Consiliul Director vor fi numiti prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi.