Hotărârea nr. 202

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Luni, 30 Iulie, 2007

Art.1 
Aproba deplasarea d-lui Lucian Flaiser la Bruxelles, in perioada 26 - 29 septembrie 2007, in vederea participarii sale ca membru in delegatia ce reprezeinta Romania la dezbaterea privind Raportul Comisiei Europene cu privire la coeziunea economica si sociala. 
Art.2 
In aplicarea prevederilor art.1, Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare va intocmi dispozitia privind angajarea cheltuielilor aferente deplasarii. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare d-lui Lucian Flaiser - Presedintele C.J. Iasi, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Financiar - Contabile si Administrativ si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.