Hotărârea nr. 201

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Luni, 30 Iulie, 2007

rt.1 
Se insuseste raportul de evaluare intocmit de evaluator atestat - ANEVAR si S.C. CONT AUDIT S.R.L. Iasi pentru determinarea aportului in natura a judetului Iasi la capitalul social al viitoarei societati comerciale rezultate din transformarea RAJAC Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta. 
Art.2 
R.A.J.A.C.Iasi, Directia Economica, Directia Financiar Contabila, Directia Tehnica si Comisia pentru stabilirea conditiilor optime de transformare a RAJAC Iasi in societate comerciala vor lua act de raportul de evaluare prevazut la art. 1 si vor proceda in consecinta. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare celor prevazuti la art. 2, Directiei Juridice si Cancelarie si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.