Hotărârea nr. 197

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Luni, 30 Iulie, 2007

Art.1 
Ia act de Raportul privind activitatea de solutionare a petitiilor in semestrul I al anului 2007, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.1 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.