Hotărârea nr. 167

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Marţi, 26 Iunie, 2007

Art.1 
Aproba repartizarea sumei de 686.002 lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007, astfel: 
184.502 lei, in vederea suplimentarii fondurilor repartizare prin H.C.J. nr. 08/02.02.2007 pentru obiectivul "Consolidare si refunctionalizare la Spitalul Clinic de Boli Infectioase - Pavilionul 2 Sfanta Parascheva, Iasi",rezultand o valoare finala necesara asigurarii cofinantarii, dupa cum urmeaza: 
valoare totala: 934.413,32 lei 
din care C+M: 848.457,31 lei 
501.500 lei, reprezentand contributia Consiliului Judetean Iasi la Programul guvernamental de alimentare cu apa la sate, etapa a III-a, finantat conform prevederilor H.G. 687/1997 si H.G. 1036/2004, in vederea exercutarii sistemului de alimentare cu apa in comuna Tiganasi, satele Tiganasi, Carniceni si Mihail Kogalniceanu, din care: 
- alimentare cu energie electrica(studiu solutie, proiect tehnic, executie):500.000 lei; 
- drum acces(studiu fezabilitate): 1.500 lei. 
Art.2 
Directia Economica, directia Tehnica,Directia Financiar-Contabila si Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" vor duce la indeplinire prevederile prezenteiu hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor enumerati la art. 2, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.4 
Compartimentul Relatuii Publice va publica prezenta hotarare.