Hotărârea nr. 155

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Luni, 28 Mai, 2007

Art.1 
Aproba organigrama si statul de functii (posturi aferente functiilor de demnitate publica, functiilor publice si angajatilor cu contract individual de munca) pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi, cu aplicare de la 01 iunie 2007, conform anexelor 1, respectiv 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Directia Financiar-Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.