Hotărârea nr. 145

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Luni, 28 Mai, 2007

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul covor asfaltic pe DJ 281 DN 28B - Scobinti km 38+990-39+660, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.