Hotărârea nr. 143

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Luni, 28 Mai, 2007

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul reabilitare a drumului cu imbracaminti bituminoase pe DJ 244G Podu Hagiului-Cozmesti km 6+000-8+950,avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.