Hotărârea nr. 138

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Luni, 28 Mai, 2007

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul imbracaminti bituminoase usoare pe DC 29 Iasi-Hlincea-Ciurea km 0+500-1+500, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.