Hotărârea nr. 136

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Luni, 28 Mai, 2007

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul imbracaminti bituminoase usoare pe DC 94 Prigoreni - (DN 28) Albesti-Rediu-Braesti km 0+000-2+400, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.