Hotărâri ale sedinţei din data de 28-05-2007


Art.1 
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unor drumuri publice din judetul Iasi, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Aproba utilizarea fondurilor din taxele speciale pentru drumurile judetene pentru anul 2007, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Aproba intocmirea expertizei tehnice a studiului de fezabilitate pentru sediul Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene din Iasi, Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 13.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul imbracaminti bituminoase usoare pe DJ 248A Iasi-Tibanesti km 47+737-50+537, 41+795-45+078, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul imbracaminti bituminoase usoare pe DJ 244D Dolhesti-Ciortesti-Coropceni km 27+680-34+800, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul imbracaminti bituminoase usoare pe DJ 244F Mosna-Bohotin km 18+350-23+000, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul imbracaminti bituminoase usoare pe DJ 281 Scobinti-Fetesti-Sticlaria km 40+703-43+648, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul imbracaminti bituminoase usoare pe DJ 282 Potangeni-Malaesti km 26+780-28+845, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul imbracaminti bituminoase usoare pe DJ 280E Iasi-Rediu km 0+000-5+820, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul imbracaminti bituminoase usoare pe DJ 248D DN 24-Paun km 8+845-11+845, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul imbracaminti bituminoase usoare pe DC 94 Prigoreni - (DN 28) Albesti-Rediu-Braesti km 0+000-2+400, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul imbracaminti bituminoase usoare pe DJ 246 Scanteia - DJ 248 km 26+085-27+000, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul imbracaminti bituminoase usoare pe DC 29 Iasi-Hlincea-Ciurea km 0+500-1+500, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul pietruire pe DC Andrieseni-Glavanesti-lim. jud. Botosani km 0+000-5+313, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul pietruire pe DC 36 Pausesti-Chilisoaia-Harpasesti km 1+500-7+700, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul covor asfaltic pe DC 38B DJ 248A - Bogdanesti km 0+000-2+400, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul covor asfaltic pe DC 118A Cucuteni-Bals km 0+000-0+250, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul reabilitare a drumului cu imbracaminti bituminoase pe DJ 244G Podu Hagiului-Cozmesti km 6+000-8+950,avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul covor asfaltic pe DJ 246 Valeni-Tansa-Dagata km 67+727-75+280, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul covor asfaltic pe DJ 281 DN 28B - Scobinti km 38+990-39+660, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul covor asfaltic pe DJ 281A Harlau-Deleni km 0+000-1+000, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul reabilitare a drumului DJ 281E DJ 281C - Todiresti km 0+000-2+886, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Aproba impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2008, conform Anexelor nr. 1 si 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2008. 
Art.3 
Cu data intrarii in vigoare a prezentei, se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 291/2006. 
Art.4 
Scutirile si facilitatile fiscale se acorda potrivit legislatiei in vigoare. 
Art.5 
Directia Economica, Directia Arhitect Sef, Directia Financiar Contabilitate si Administrativ, Muzeul Literaturii Romane Iasi, Compartimentul Purtator de Cuvant si Relatii Publice si Biroul Cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, in domeniul privat al judetului Iasi si in administrarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi a imobilului(teren) in suprafata de 327,76 mp, situat in municipiul Iasi, str. Dr. Cehac nr. 28A, in vederea restituirii in natura d-nei. Stavri Natalia. 
Art.2 
Restituirea in natura se va face prin emiterea dispozitiei de catre Presedintele Consiliului Judetean Iasi.

Art.1 
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Spitalului Clinic de Urgente "Sf.Treime" Iasi, in domeniul privat al judetului Iasi si in administrarea Spitalului Clinic de Urgente "Sf. Treime" Iasi a imobilului(teren) in suprafata de 1444 mp, situat in municipiul Iasi, str. Ateneului nr.16, in vederea restituirii in natura mostenitorilor d-lui. Botez Gheorghe - Botez Florin si d-nei. Leonte Cornelia. 
Art.2 
Restituirea in natura se va face prin emiterea dispozitiei de catre Presedintele Consiliului Judetean Iasi.

Art.1 
Aproba taxele speciale si tarifele pentru anul fiscal 2008, conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8 si 9, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2008. 
Art.3 
Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.100/2006. 
Art.4 
Incasarea taxelor speciale si a tarifelor prevazute in anexele 1,2,3,4,5,6,7,8 si 9, se va face in conturi deschise potrivit legislatiei in vigoare. 
Art.5 
Scutirile se acorda potrivit legislatiei in vigoare. 
Art.6 
Directia Economica, Directia Financiar Contabilitate si Administrativ, Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor, Directia Juridica si Cancelarie, Directia Arhitect Sef, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Biblioteca Judeteana Gh. Asachi Iasi, Filarmonica de Stat Moldova Iasi, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi, Teatrul pentru Copii si Tineret Luceafarul Iasi, Compartimentul Purtator de Cuvant si Relatii Publice din Cadrul Consiliului Judetean Iasi, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Respingerea solicitarii SC SORRIDENDO SRL Dorohoi privind extinderea locatiei Club "Pogor" - club aflat in incinta Muzeului Literaturii Romane.

Art.1 
Se aproba indicatorii tehnico-economici inscrisi in Studiul de fezabilitate "Lucrari de reparatii si modernizare a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi", dupa cum urmeaza: 
TOTAL: 1.037.634,00 lei (inclusiv TVA) 
din care: 
C+M: 974.127,51 lei (inclusiv TVA) 
Durata de executie a investitiei: 6 luni 
Finantarea investitiei: bugetul propriu al judetului Iasi din fonduri alocate conform HG nr.1667 din 29 noiembrie 2006.

Art.1 
Motivat de lipsa cvorumului necesar, nu se aproba transmiterea bunurilor imobile identificate in Anexa 1 la HGR 48/2007, la pozitiile 425-435 - anexa parte integranta la prezenta hotarare - din proprietatea publica a judetului Iasi si din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi in proprietatea publica a comunei Ungheni si in administrarea Consiliului Local al comunei Ungheni.

Art.1 
Aproba organigrama si statul de functii (posturi aferente functiilor de demnitate publica, functiilor publice si angajatilor cu contract individual de munca) pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi, cu aplicare de la 01 iunie 2007, conform anexelor 1, respectiv 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Directia Financiar-Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Se aproba deplasarea delegatiei Consiliului Judetean Iasi, constituita din dl. Paul Benesch - consilier judetean si dl. Constantin Nita - consilier judetean, in Republica Ceha, Regiunea Bohemia Centrala, in perioada 05-08 iunie 2007, in scopul efectuarii unei misiuni economice constand in schimburi bilaterale de informatii cu administratia publica si oameni de afaceri din Cehia pe tema procesului integrarii Romaniei ca Stat Membru in Uniunea Europeana. 
Art.2 
Cheltuielile de deplasare se vor efectua in conformitate cu prevederile HGR 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1 
Se aproba colaborarea intre Consiliul Judetean Iasi si Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile (Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor) - Agentia pentru Protectia Mediului Iasi - in scopul elaborarii planului si programului de gestionare/planului si programului integrat de gestionare a calitatii aerului in conformitate cu prevederile HGR 543/2004 privind elaborarea si punerea in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului. 
Art.2 
Se insuseste Protocolul de Colaborare perfectat intre Agentia pentru Protectia Mediului Iasi si Consiliul Judetean Iasi ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.3 
In vederea punerii in aplicare a obiectivelor Protocolului de Colaborare perfectat intre Agentia pentru Protectia Mediului Iasi si Consiliul Judetean Iasi a caror implementare revine Consiliului Judetean Iasi, se mandateaza d-na. Laura Pastravanu - consilier superior in cadrul Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare.

Art.1 
Aproba organigrama si statul de functii pentru Filarmonica "Moldova" Iasi conform anexelor 1 si 2, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Filarmonica "Moldova" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Se aproba Propunerile Consiliilor Locale privind initierea de catre Consiliul Judetean Iasi a unor proiecte de Hotarari de Guvern privind reabilitarea infrastructurii rurale si judetene, prevazute in Anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Consiliul Judetean Iasi prin Directia Juridica si Cancelarie va realiza procedura prevazuta de lege in vederea promovarii proiectelor de Hotarari de Guvern prevazute la art.1.

Art.1 
Se aproba contributia Consiliului Judetean Iasi reprezentand contravaloarea TVA-ului pentru proiectele PHARE conform anexei. 
Art.2 
Sumele reprezentand contravaloarea TVA-ului recuperat de la bugetul de stat vor fi restituite Consiliului Judetean Iasi.

Art.1 
Abrogarea Anexei nr.5 la Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 100/2006 privind taxa speciala de cultura si sport, incepand cu data de 01.06.2007. 
Art.2 
Directia Economica si Directia Financiar-Contabila vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Comisia de Cultura va demara procedurile prevazute de OGR 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea infiintarii unei persoane juridice non-profit care sa aiba drept scop promovarea valorilor culturii judetului Iasi. 
Art.4 
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 92/27.04.2007 si abroga orice alte dispozitii contrare.

Art.1 
Se aproba preluarea in responsabilitatea administrativa si financiara a Consiliului Judetean Iasi a unitatilor medico-sociale din comunele Bivolari, Raducaneni si Victoria. 
Art.2 
Predarea-primirea bunurilor mobile si imobile prevazute la art.1, avand datele de identificare prevazute in Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare, se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate in termen de 10 zile de la data adoptarii prezentei hotarari. 
Art.3 
Intregul personal de la unitatile medico-sociale trece in subordinea Consiliului Judetean Iasi conform Anexei 2 la prezenta hotarare. 
Art.4 
Dispozitiile art.2 si 3 din prezenta hotarare vor fi duse la indeplinire de o comisie care va fi numita prin dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi. 
Art.5 
Pana la data emiterii Hotararii de Guvern de acoperire a finantarii unitatilor medico-sociale pentru anul 2007, cheltuielile aferente functionarii acestor unitati vor fi alocate din fondul de rezerva al bugetului Consiliului Judetean Iasi. 
Directia Economica va proceda la deschiderea unui cont in care vor fi virate de catre Autoritatea de Sanatate Publica Judeteana Iasi sumele necesare pentru plata medicamentelor si a personalului medical din cadrul unitatilor medico-sociale mentionate mai sus. 
Art.6 
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu Licitatii si Consiliile locale Bivolari, Raducaneni si Victoria vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Aproba propunerile de repartizare a sumei de 1.006.650 lei din fondul de rezerva inscris in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007, astfel: 
1. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a copilului, 152.010 lei, din care: 
- 52.010 lei reprezentand TVA aferent proiectului "Servicii specializate de asistenta, suport si recuperare pentru copiii si tinerii cu dizabilitati, beneficiari ai centrului "Micul Print", localitatea Barnova, judetul Iasi, 
- 100.000 lei reprezentand TVA aferent proiectului "Alinare - proiect de interventie pentru cei afectati de cancer" 
2. Unitatea medico-sociala Bivolari, 208.280 lei; 
3. Unitatea medico-sociala Sculeni, comuna Victoria 266.740 lei; 
4. Unitatea medico-sociala Raducaneni, 379.620 lei. 
Art.2 
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007, conform anexelor 1, 1A, 1B, 1D, 1D1. 
Art.3 
Directia Economica, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului, Unitatea medico-sociala Bivolari, Unitatea medico-sociala Sculeni, comuna Victoria si Unitatea medico-sociala Raducaneni vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Aproba completarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.197/2004 privind infiintarea Directiei Judetene de Paza si Ordine Iasi ca serviciu public aflat in subordinea Consiliului Judetean Iasi, in sensul ca acest serviciu public functioneaza pe baza Regulamentului de Organizare si Functionare, prevazut in Anexa 1 - parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Judeteana de Paza si Ordine Iasi are ca obiect de activitate asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor apartinand domeniului public si privat al judetului Iasi si a altor persoane juridice de drept public sau privat, insotirea si protectia transporturilor de bunuri si valori, iar cu imputernicirea primarilor participa la apararea ordinii si linistii publice si actioneaza pentru prevenirea si combaterea infractiunilor si a altor fapte ilicite, in conditiile legii. 
Art.3 
Aproba organigrama si statul de functii, conform Anexelor 2 si 3 - parti integrante din prezenta hotarare. 
Art.4 
Aproba lista obiectivelor pentru care paza se asigura de catre Directia Judeteana de Paza si Ordine Iasi, conform Anexei nr.4, precum si tarifele pentru activitatile prestate de acest serviciu public, conform Anexei nr.5 - parti integrante din prezenta hotarare. 
Art.5 
Personalul Directiei Judetene de Paza si Ordine este format din personal contractual, caruia i se aplica reglementarile legislatiei muncii. 
Art.6 
Finantarea activitatii Directiei Judetene de Paza si Ordine Iasi se face integral din venituri proprii. 
Art.7 
Directia Judeteana de Paza si Ordine Iasi va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari si va asigura comunicarea acesteia la institutiile si unitatile prevazute in Anexa 4.