Hotărârea nr. 95

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Luni, 7 Mai, 2007

Art.1 
Amanarea dezbaterii proiectului de hotarare privind trecerea din domeniul public al judetului Iasi din administrarea Spitalului Clinic de Urgente "Sf.Treime" Iasi, in domeniul privat al judetului Iasi si in administrarea Spitalului Clinic de Urgente "Sf.Treime" Iasi a imobilului(teren) in suprafata de 1444 mp, situat in mun. Iasi, str. Ateneului nr. 16, in vederea restituirii in natura, mostenitorilor d-Iui Botez Gheorghe, Botez Florin si Leonte Cornelia, pana la sedinta din luna mai a organului deliberativ; 
Art.2 
Serviciul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice, Directiei Economice,Directiei Financiar Contabile si Administrativ, Directiei Tehnice, Biroului Patrimoniu - Licitatii, Comisiei interne de aplicare a Legii 10/2001, D-Iui Botez Florin, D-nei Leonte Cornelia si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.