Hotărârea nr. 94

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Luni, 7 Mai, 2007

Art.1 
Amanarea dezbaterii proiectului de hotarare privind trecerea din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, in domeniul privat al judetului Iasi si in administrarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi a imobilului(teren) in suprafata de 327,76 mp, situat in mun. Iasi, str. Dr.Cehac nr. 28A, in vederea restituirii in natura D-nei Stavri Natalia, pana la sedinta din luna mai a organului deliberativ; 
Art.2 
Serviciul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice, Directiei Economice, Directiei Tehnice, Biroului Patrimoniu -Licitatii, Comisiei interne de aplicare a Legii 10/2001, D-nei Stavri Natalia si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.