Hotărârea nr. 124

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Vineri, 27 Aprilie, 2007

Art.1 
In vederea realizarii proiectului "Modernizarea Aeroportului International Iasi" se aproba initierea procedurii pentru promovarea proiectului de hotarare de Guvern privind alocarea unor fonduri necesare pentru extinderea pistei si executia lucrarilor de terasamente la pista de decolare-aterizare. 
Art.2 
Prevedrile art. 1 vor fi duse la indeplinire de R.A.Aeroportul Iasi si Directia Juridica si Cancelarie din cadrul Consiliului Judetean Iasi. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare R.A. Aeroportul Iasi, Directiei Juridice si Cancelarie si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.