Hotărârea nr. 121

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Vineri, 27 Aprilie, 2007

Art.1 
Se aproba suplimentarea fondurilor destinate realizarii proiectului "Retehnologizarea statiei de epurare a apelor uzate din localitatea Raducaneni, cu suma de 95.000 lei RON, alocata din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007. 
Art.2 
Se aproba modificarea art.3 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 193/2006 prin modificarea sumei ce reprezinta procentul de 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale Proiectului "Retehnologizarea statiei de epurare a apelor uzate din localitatea Raducaneni, in sensul diminuarii valorii de la suma de 1.165.140 lei RON la suma de 904.455 lei RON, drept pentru care art. 3 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 193/2006 va avea urmatorul cuprins: 
"Art.3Se aproba cofinantarea Proiectului "RETEHNOLOGIZARE STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE IN LOCALITATEA RADUCANENI, JUDETUL IASI", in suma de 361.782 RON ce reprezinta procentul de 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului in suma de 904.455 lei RON". 
Art.3 
Se aproba modificarea art.4 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 193/2006 prin modificarea sumei ce reprezinta procentul de cheltuieli neeligibile aferente Proiectului "Retehnologizarea statiei de epurare a apelor uzate din localitatea Raducaneni, in sensul majorarii valorii de la suma de121.920 lei RON la suma de 382.605 lei RON, drept pentru care art. 4 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 193/2006 va avea urmatorul cuprins: 
"Art.4Se aproba alocarea sumei de 382.605 lei RON ce reprezinta cheltuieli neeligibile aferente proiectului (taxe, avize, acorduri, autorizatii, precum si cheltuieli diverse si neprevazute)". 
Art.4 
Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean nr. 193/2006 raman neschimbate. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Presedintelui Consiliului Judetean Iasi, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Administratiei Fondului pentru Mediu - Bucuresti si Institutiei Prefectului judetului Iasi.