Hotărârea nr. 110

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Vineri, 27 Aprilie, 2007

Art.1 
Aproba un numar de 12 Planuri Urbanistice de Detaliu si 17 Planuri Urbanistice Zonale avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa care fac parte din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica o copie dupa prezenta hotarare Directiei Arhitect Sef si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.