Hotărârea nr. 103

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Vineri, 27 Aprilie, 2007

Art.1 
Aproba situatiile financiare anuale ale SC TEHNOPOLIS SRL Iasi pentru anul 2006. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre SC TEHNOPOLIS SRL Iasi, Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Juridica si Cancelarie si Institutia Prefectului Judetului Iasi.