Hotărârea nr. 89

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Joi, 22 Martie, 2007

Articol unic 
Se insuseste Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr.283/22.03.2007 privind constituirea comisiei pentru stabilirea conditiilor optime de transformare a RAJAC Iasi in societate comerciala, conform Anexei- parte integranta din prezenta hotarare. 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice si cancelarie, Directiei tehnice, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi, primariei Municipiului Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.