Hotărârea nr. 77

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Joi, 22 Martie, 2007

Art.1 
Se aproba transmiterea imobilelor - avand datele de identificare cuprinse in Anexa l(parte integranta a prezentei ) din HGR nr.1354/2001, modificata prin H.G.R. nr.48 /2007 - din proprietatea publica a judetului Iasi in proprietatea publica a Primariei Harlau conform protocolului incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local Harlau inregistrat sub numarul 3046/28.02.2007 la Primaria orasului Harlau. 
Art.2 
Se aproba preluarea personalului aferent Centrului Harlau din cadrul Serviciului Public de Protectie a Plantelor, de catre Consiliul Local Harlau. 
Art.3 
Stocurile de substante si ingrasaminte chimice existente la acest centru vor fi facturate Primariei Harlau. 
Art.4 
Schimbarea destinatiei bunurilor publice dobandite potrivit art. 1, de catre orasul Harlau, se va face numai in conditiile respectarii stricte a prevederilor legale in materia domeniului public fiind exclusa instrainarea si trecerea in regim privat a acestor bunuri. 
Art.5 
Serviciul Cancelarie va transmite copie dupa prezenta hotarare Directiei de Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice - Birou Patrimoniu si Licitatii , Directiei Economice , Directiei Financiar - Contabile , Serviciului Public de Protectie a Plantelor, Consiliului Local Harlau si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.