Hotărârea nr. 75

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Joi, 22 Martie, 2007

Art.1
Aproba modificarea si suplimentarea "Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean judetean".
Art.2
Compartimentul Coordonare Transport Intra si Inter Judetean va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.
Art.3
Prin responsabilitatea coordonatorului din cadrul Consiliului Judetean Iasi pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, Autoritatea Rutiera Romana - Agentia Iasi si Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Iasi vor prezenta trimestrial, în Plenul Consiliului Judetean Iasi, o informare asupra modului de implementare a Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, prevazut la art.1.
Art.4
La efectuarea controlului de specialitate de c?tre ARR - Agentia Iasii asupra operatorilor de transport care efectueaza cursele judetene, conform programului stabilit, se va solicita participarea reprezentantilor Consiliului Judetean Iasi ce vor fi nominalizati in acest sens de catre Presedintele Consiliului Judetean Iasi.