Hotărârea nr. 71

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Miercuri, 7 Martie, 2007

Art.1
Aproba un numar de 23 Planuri Urbanistice de Detaliu si 13 Planuri Urbanistice Zonale avizate in Comisia de Urbansim si mentionate in listele anexa care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Arhitect Sef si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.