Hotărârea nr. 8

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Vineri, 2 Februarie, 2007

Art.1
Aproba repartizarea sumei de 25.227.895 lei din fondu1 de rulment al Consiliului Judetean pe anul 2007, potrivit anexei, parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabile si Administrativ, Directiei Tehnice, Directiei de Integrare Europeana, Comunicare si Dezvoltare, Directiei Generale de Asistenta Sociala si protectia Copilului, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii "Sf. Maria" - Iasi, scolii Speciale Pascani, R.A. Aeroport Iasi, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.