Hotărârea nr. 46

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Vineri, 2 Februarie, 2007

Art.1
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul reabilitare DJ 246 Scanteia-Scheia-Draguseni-Ipatele km. 20+450-42+154 intocmite de SC SEARCH CORPORA TION SRL Bucuresti, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Tehnice, Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare si Prefectului Judetului Iasi.