Hotărârea nr. 36

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Vineri, 2 Februarie, 2007

Art.1
Se aproba realizarea Proiectului " Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare a apelor uzate, localitatea Vladeni, judetul Iasi"
Art.2
Se aproba alocarea sumei de 67.960 RON (echivalentul a 20.000 EURO la cursul Infor EURO din luna ianuarie 2007) in vederea elaborarii documentatiei necesare promovarii proiectului : " Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare a apelor uzate, localitatea Vladeni, judetul Iasi", la care se adauga TVA in valoare de 12.913 RON (echivalentul a 3.800 EURO la cursul Infor EURO din luna ianuarie 2007).
Art.3
Se aproba alocarea sumei de 309.898 RON, reprezentand TVA aplicat la valoarea totala a proiectului (echivalentul a 91.200 EURO la cursul lnfor EURO din luna ianuarie 2007).
Art.4
Se aproba cofinantarea Proiectului "Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare a apelor uzate, localitatea Vladeni, judetul Iasi", conform Ghidului Solicitantului PHARE CBC 2005 - in procent de 10%) din valoare totala a proiectului 163.104 RON (echivalentul a 48.000 EURO la cursul Infor EURO din luna ianuarie 2007).
Art.5
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei FinanciarContabilitate si Administrativ, Regiei Autonome Judetene Apa Canal Iasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi.