Hotărârea nr. 34

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Vineri, 2 Februarie, 2007

Art.1
Se aproba plata sumei de 70.000 lei/RON ce reprezinta contributia Consiliului Judetean Iasi la bugetul pe anul 2007 al Biroului Regional de Cooperare Transfrontaliera lasi, Romania - Republica Moldova.
Art.2
Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ si Directia Economica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Economice, Agentiei de Dezvoltare Regiona Nord-Est, Biroului Regional de Cooperare Transfrontaliera Iasi, Romania Republica Moldova si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.