Hotărârea nr. 27

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Vineri, 2 Februarie, 2007

Art.1
Incepand cu data de 01.01.2007 se aproba StatuI de functii si Organigrama Directiei Generale de Asistentii Sociala si Protectia Copilului, cu sediul in municipiul Iasi, str. Vasile Lupu nr, 57 A, conform Anexelor I si II,
Art.2
Incepand cu aceeasi data se aproba Regulamentul de Organizare Functionare si Regulamentul Intern ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, conform Anexei III, respectiv Anexei IV.
Art.3
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului este institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Iasi, care ideplineste functiile serviciului public de asistenta sociala de la nivelul judetul Iasi.
Art.4
Finantarea se asigura din urmatoarele surse:

  1. sume alocate de la bugetul Consiliului Judetean Iasi;
  2. sume alocate de la bugetul de stat;
  3. sume alocate de la bugetul local al comunelor, oraselor si municipiilor;
  4. contributii proprii ale beneficiarilor sau ale intretinatorilor acestora;
  5. donatii, sponsorizari si alte forme private de contributii banesti, permise de lege.

Art.5
Anexele I, II, III si IV si fac parte integranta din prezenta hotarare.