Hotărârea nr. 22

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Vineri, 2 Februarie, 2007

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC PRISMA SERV COMPANY SRL IASI - Studiu de fezabilitate privind AMENAJARE STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE LA CENTRUL DE PLASAMENT SF. MARIA,sat Cozmesti, comuna Cozmesti, jud. Iasi - parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei.