Hotărârea nr. 20

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Vineri, 2 Februarie, 2007

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC NEO-CONS SRL IASI pentru Studiu de fezabilitate privind CREAREA UNUI CENTRU DE REABILITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP MENTAL,sat Budai, oras Podu lIoaiei, jud.Iasi - parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei.