Hotărârea nr. 13

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Vineri, 2 Februarie, 2007

Art.1
Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2007 al Regiei Autonome Aeroportul Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Se aproba lista de investitii din surse proprii conform anexei 1 la Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 a Regiei Autonome Aeroportul Iasi, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Regia Autonoma Aeroportul Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.