Hotărâri ale sedinţei din data de 16-01-2007


Art.1
Se respinge vacantarea functiei de consilier judetean ocupata de domnul Marius Spanu, acesta pastrandu-si calitatea de consilier judetean.

Art.1
Aproba propunerile de repartizare catre consiliile locale a procentului de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor consiliilor locale pe anul 2007, potrivit anexei la prezenta.
Art.2
Alocarea de catre Directia Generala a Finantelor Publice Iasi a sumelor prevazute la art.1, se va efectua numai dupa aprobarea de catre Consiliul Judetean Iasi acordata in baza documentelor justificative prezentate de autoritatile publice locale in baza proiectelor aprobate din fonduri europene.
Art.3
In baza dispozitiei Presedintelui Consiliul Judetean Iasi se va constitui comisia Consiliului Judetean Iasi de avizare a legitimitatii documentatiei justificative.
Art.4
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Articol unic
Ia act de Raportul privind activitatea comisiilor de specialitate din Cadrul Consiliului Judetean Iasi pentru perioada ianuarie - decembrie 2006, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Articol unic
In aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1839/2006 aproba transmiterea de la Consiliul Judetean Iasi la Consiliul Local al Municipiului Iasi a drepturilor si obligatiilor aferente contractului nr. 341/2001 incheiat cu SC REC SRL Bucuresti pentru executia statuii ecvestre a domnitorului Mihai Viteazul din municipiul Iasi.

Art.1
Se aproba alocarea din bugetul propriu al Consiliul Judetean Iasi a sumei de 100.000 lei reprezentand contributia Consiliului Judetean Iasi pentru organizarea zilei de 24 ianuarie 1859 "Ziua Unirii", conform Acordului de colaborare incheiat intre Municipiul Iasi si Consiliul Judetean, prevazut in Anexa- parte integranta din prezenta hotarare.