Hotărârea nr. 266

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Vineri, 8 Decembrie, 2006

Art.1
Se aproba indicatorii tehnico-economici inscrisi in Studiul de fezabilitate: "Sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare in Zona Metropolitana Iasi" , intocmit de catre S.C.HIDROEDIL S.A. Iasi, dupa cum urmeaza :

TOTAL: 265.340.745,4 lei /75.789.987,3 Euro, din care:
C+M: 219.418.527,9Iei/62.673.101,4 Euro;
Durata de realizare : 40 luni

Art.2
Se aproba intocmirea urmatoarelor documentatii tehnice, in valoare estimativa totala de 54.250 RON aferente obiectivului «Sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare in Zona Metropolitana Iasi »:
1. Studiu de impact asupra mediului - intocmit de firma specializata si atestata in domeniu, valoare estimativa 17.500 RON;
2. Carti funciare, inclusiv definitivarea fiselor cadastrale si obtinerea numarului cadastral pentru terenurile libere de orice sarcina aferente amplasamentelor pentru statii de pompare, rezervoare, statii de epurare si alte obiective stabilite prin Studiul de Fezabilitate, pentru 105 amplasamente, in valoare estimata de 36.750 RON:
   a)Documentatia cadastrala pentru obtinerea numarului cadastral provizoriu, conform normativelor cadru, valoare 200 RON/amplasament
   b)Taxa de avizare a documentatiei de intabulare si taxa de intabulare, 150 RON/amplasament
3.Intocmirea unui act aditional la conventia initiala, prin care banii alocati sa poata fi folositi si pentru studiul de impact asupra mediului si intocmirea cartilor funciare pentru amplasamente.