Hotărâri ale sedinţei din data de 07-11-2006


Articol unic
Se ia act de validarea in functia de consilier judetean a dlui. Apavaloaie M. Dinu.

Articol unic
Se ia act de validarea in functia de consilier judetean a dnei. Melenciuc Maria.

Articol unic.
Se ia act de validarea in functia de consilier judetean a dlui. Dascalu Petru.

Art.1
Se aproba suplimentarea cofinantarii Consiliului Judetean Iasi, in calitate de partener la proiectul "Monitorizarea Energiei in judet" finantat prin Programul Fondul Flamand, proiect promovat de Interleuven, Brabantul Flamand, Belgia, partener roman Consiliul Judetean Iasi, parteneri locali Centru de resurse de Mediu - CEREM - si Agentia de Gestionare Eficienta a Problemelor de Mediu si a celor Energetice - Algepem, de la suma initiala la 6.600 euro la suma de 8.950 euro, din care 1.650 euro in natura si 7.290 euro in bani.
Art.2
Prezenta hotarare modifica si completeaza art.2 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.74/2006.

Art.1
Se aproba realizarea Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 248 A Iasi-lim.jud. Vaslui".
Art.2
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi in vederea efectuarii demersurilor necesare realizarii documentatiei aferente proiectului si exercitarii functiei de ordonator de credite pentru proiectul realizat.

Art.1
Se aproba realizarea Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi- Vaslui".
Art.2
Se aproba Acordul de asociere intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Judetean Vaslui pentru realizarea proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi- Vaslui", conform proiectului ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.3
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi in vederea semnarii in numele autoritatii judetene a Acordului de asociere si exercitarii functiei de ordonator de credite pentru proiectul realizat in parteneriat.

Art.1
Se aproba realizarea Proiectului "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C,DJ282, DJ 282B Iasi - Botosani".
Art.2
Se aproba Acordul de asociere intre Consiliul Judetean lasi si Consiliul Judetean Botosani pentru realizarea proiectului "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C, DJ282, DJ 282B Iasi - Botosani", conform proiectului ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.3
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi in vederea semnarii in numele autoritatii judetene a Acordului de asociere si exercitarii functiei de ordonator de credite pentru proiectul realizat in parteneriat.

Art.1
Se aproba realizarea Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208 Neamt - Iasi- SUCEAVA.
Art.2
Se aproba Acordul de asociere intre Consiliul Judetean Iasi, Consiliul Judetean Neamt si Consiliul Judetean Suceava pentru realizarea proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208 Neamt-Iasi-Suceava", conform proiectului ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.3
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi in vederea semnarii in numele autoritatii judetene a Acordului de asociere si exercitarii functiei de ordonator de credite pentru proiectul realizat in parteneriat.
Art.4
Biroul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directiei tehnice, Biroului Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Arhitect Sef, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene, Consiliului Judetean Neamt, Consiliului Judetean Suceava si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba realizarea-Proiectului "ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU IMBUNATATIREA CAPACITATII SI SISTEMULUI DE INTERVENTIE IN SITUATII DE URGENTA SI PENTRU ACORDAREA ASISTENTEI MEDICALE DE URGENTA SI A PRIMULUI AJUTOR CALIFICAT".
Art.2
Se aproba Acordul de asociere intre Consiliul Judetean lasi si Consiliul Judetean Botosani, Consiliul Judetean Vaslui, Consiliul Judetean Neamt, Consiliul Judetean Suceava si Consiliul Judetean Bacau, din cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, pentru realizarea proiectului "ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU IMBUNATATIREA CAPACITATII SI CALITATII SISTEMULUI DE INTERVENTIE IN SITUATII DE URGENTA SI PENTRU ACORDAREA ASISTENTEI MEDICALE DE URGENTA SI A PRIMULUI AJUTOR CALIFICAT" conform proiectului ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.3
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi in vederea semnarii in numele autoritatii judetene a Acordului de asociere si exercitarii functiei de ordonator de credite pentru proiectul realizat in parteneriat.

Art.1
Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Consiliului Judetean Iasi a bunurilor (echipamente) aferente centralei termice, detaliate in anexa ce face parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2
Se aproba scoaterea din functiune, in vederea casarii si valorificarii, a bunurilor aferente centralei termice.
Art.3
Suma obtinuta din valorificarea bunurilor aferente centralei termice se constituie venit la bugetul Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
Serviciul Cancelarie va transmite copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice - Biroului Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabila si Administrativa si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se apoba inchirierea unei suprafete construite de 110 m.p. in incinta Spitalului Clinic de Urgenta "Sf. Treime" Iasi pe o perioada de 10 ani, in vederea amplasarii unui aparat de rezonanta magnetica nucleara (RMN);
Art.2
Pretul de pornire va fi cel aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 121/2006 cu reducere in procent de 80%.
Art.3
Inchirierea se va face prin licitatie publica.
Art.4
50% din suma incasata din inchirierea spatiilor se constituie venit la bugetul Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se modifidifica componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi dupa cum urmeaza:

Presedinte:        - Ion Serbina - Secretar General al Judetului Iasi
Vicepresedinte: - Pintilie Penciuc - Director Executiv Adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
Membri:       - Olimpia Macovei - medic specialist pediatru, reprezentant al Directiei de Sanatate Publica Iasi
          - Coca Marlena Vasiliu - inspector pentru invatamantul special si integrat, reprezentant al Inspectoratului Scolar Judetean Iasi
          - Daniela Livia Doltu - reprezentant al Inspectoratului Teritorial de Politie Iasi;
          - Janeta Radulescu - reprezentant al Directiei Muncii si Solidaritatii Sociaie Iasi;
          - Catalin Luca - reprezentant al organismelor private autorizate, Asociatia “Alternative Sociale “.

Art.1
Se modifica componenta nominala a Comisiei de Evaluare MedicaIa a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Iasi, care functioneaza in subordinea Consiliului Judetean Iasi si in coordonarea metodologica a Comisiei Superioare de Evaluare Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Bucuresti, dupa cum urmeaza:

Presedinte:  Dr. Vrabie Radu Lucian-medic specialist medicina de familie
Membri:  Popa Maria-medic primar expert in expertiza capacitatii de munca
     Barboselu Romeo-reprezentant ales de organizatiile neguvernamentale
     Sandu Simona- psiholog
     Mendelovici Alin-psiholog
     Matei Elena-asistent social
     Tordai Roxana-asistent social

Art.2
Secretariatul Comisiei de Evaluare pentru Persoanele cu Handicap Adulte este asigurat de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi.
Art.3
Articolul 3 si art. 4 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 178/23.09.2005 raman in vigoare.

Art.1
Se revoca Hotararea nr. 126/23.05.2006 privind inchiderea Centrului de Plasament « Moldova» Tg. Frumos si transmiterea patrimoniului din administrarea DGASPC Iasi in administrarea Liceului pentru deficienti de vedere " Moldova" Tg. Frumos.

Art.1
Art. 1 Se revoca Hotararea nr 127/23.05.2006 privind inchiderea Centrului de Plasament «I.C. Bratianu» Iasi si transmiterea patrimoniului din administrarea DGASPC Iasi in administrarea Grupului Sco1ar "V. Pavelcu" Iasi.

Art.1
Se aproba angajarea unui avocat pentru a reprezenta interesele judetului Iasi in fata instantelor de judecata si a altor organe jurisdictionale in cauze legate de patrimoniu .
Art.2
Directia juridica si Cancelarie si Directia Financiar contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba un numar de 45 Planuri Urbanistice de Detaliu si 8 Planuri Urbanistice Zonale avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba prevederile Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor a S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. prin care se mandateaza dl. Director General – ing. Liviu Tomulesei, in vederea negocierii clauzelor contractului colectiv de munca la nivel de unitate pentru anul 2006 – 2007.
Art.2
Salariile aferente noii grile de salarizare se vor aproba de catre Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A.

Art.1
Se inlocuieste d-na Tiron Dorina din Consiliul de Administratie al R.A. "Aeroportul" Iasi cu dl. Cocris Vasile.