Hotărâri ale sedinţei din data de 31-10-2006


Art.1
Aproba infiintarea unei "Burse de excelenta Dan Hatmanu" in valoare de 200 euro ce va fi acordata anual de Consiliul Judetean Iasi, studentului din cadrul Academiei de Arte Frumoase din Iasi, sectia arte vizuale, care inregistreaza la finele anului I de studii cele mai bune rezultate.
Art.2
Compartimentul Relatii Publice si Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.