Hotărârea nr. 210

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Joi, 7 Septembrie, 2006

Art.1
Se aproba Raportul de evaluare si stabilirea redeventei minime in vederea concesionarii cantoanelor Ceplenita si Tg. Frumos, proprietate publica de interes judetean, aflate in administrarea Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, anexa la prezenta hotarare.
Art.2
Se aproba organizarea licitatiei publice in vederea concesionarii cantoanelor Ceplenita si Tg. Frumos.
Art.3
Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi si Prefectului judetului Iasi.