Hotărârea nr. 209

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Joi, 7 Septembrie, 2006

Art.1
Aproba Organigrama, Statul de Functii si Regulamentul de Organizare si Functionare pentru Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, conform anexelor 1, 2 si 3, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.