Hotărârea nr. 199

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Joi, 7 Septembrie, 2006

Art.1
Aproba Organigrama si Statul de functii pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.