Hotărârea nr. 196

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Marţi, 25 Iulie, 2006

Art.1
Se aproba acoperirea cheltuielilor in suma de 20.000 lei ocazionate de cazarea a trei serii de elevi proveniti din familii defavorizate precum si din randul celor dezorganizate la Tabara Ciric Iasi, din taxa de cultura si sport.
Art.2
Directia Financiar Contabilitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Financiar Contabilitate, Directiei Economice, Directiei Juridice si Institutiei Prefectului Iasi.