Hotărârea nr. 195

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Marţi, 25 Iulie, 2006

Art.1
Aproba, in vederea promovarii proiectului de Hotarare de Guvern conform Legii nr. 24/2000, schimbul de terenuri intre Consiliul Judetean Iasi si Ministerul Administratiei si Internelor in scopul prelungirii pistei de decolare - aterizare la R.A. AEROPORTUL IASI.
Art.2
Schimbul de terenuri prevazut la art 1. consta in transmiterea dreptului de proprietate al Consiliului Judetean Iasi asupra terenului in suprafata de 8,30 ha catre Ministerul Adminsitartiei si Internelor, respectiv in transmiterea dreptului de proprietate al Ministerului Administratiei si Internelor asupra terenului in suprafata de 11,80 ha catre Consiliul Judetean Iasi si in administrarea R.A. AEROPORTUL IASI, conform schitei anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
Directia Juridica, Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu Licitatii, R.A. AEROPORTUL IASI vor intocmi proiectul de Hotarare de Guvern prevazut la art.1.
Art.4
Directia Tehnica, Directia Economica, Directia Financiar - Contabila si Administrativ, Directia Juridica, R.A. AEROPORTUL IASI vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Tehnice, Biroul Patrimoniu Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar - Contabila si Administrativ, Directiei Juridice, R.A. AEROPORTUL IASI si Institutiei Prefectului.