Hotărârea nr. 189

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Marţi, 25 Iulie, 2006

Art.1
Se aproba scoaterea la vanzare a spatiilor cu destinatia de cabinete medicale aferente Centrului medical "Nicolina", Centrului medical "Petru si Pavel" si Policlinica "Sf. Maria" - ambulatoriu, conform O.U.G. nr. 110/2005, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare de Legea nr. 236/2006, cabinete medicale identificate in schitele anexe la prezenta hotarare.
Art.2
În mod corespunzator se modifica Hotarârea Consiliului Judetean nr. 159/23.09.2005 si se elimina art.2, art.3 si art.5 din aceeasi hotarâre.
Art.3
În vederea realizarii prevederilor art.1, Consiliul Judetean Iasi, prin directiile specializate, va demara procedura privind achizitia contractului de prestari servicii pentru realizarea "Documentatiei de Întabulare Teren si Cladiri - Înscriere in Cartea Funciara ", si va asigura fondurile necesare acoperirii cheltuielilor acestei operatiuni;
Art.4
Presedintele Consiliului Judetean lasi va desemna, prin dispozitie, componenta Comisiei pentru vânzarea spatiilor medicale, conform dispozitiilor art.6, alin.1, din L.236/2006;
Art.5
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarâre Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice - Biroul Patrimoniu Licitatii, Directiei Financiar-Contabile si Administrativ, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi, Centrului Medical "Nicolina", Centrului Medical "Petru si Pavel" si Policlinicii "Sfânta Maria"- Ambulatoriu, iar prin compartimentul "Ghiseu Unic" va asigura publicitatea la sediul Consiliului Judetean precum si pe site-ul autoritatii administratiei publice judetene si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Anexe