Hotărârea nr. 188

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Marţi, 25 Iulie, 2006

Art.1
Aproba repartizarea sumei de 600,75 mii lei din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006 astfel:
- 7,00 mii lei (respectiv 1.800 EURO) pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi in vederea co-participarii la achizitionarea unui microbus ce va fi donat Centrului REVIS Hârlau;
- 13,75 mii lei pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi in vederea realizarii studiilor de fezabilitate pentru urmatoarele proiecte de asistenta sociala:
- "Crearea unui centru de reabilitare pentru 40 persoane cu handicap mental", localitatea Budai, judetul Iasi - 3,5 mii lei;
-,,Modularea partiala a centrului de plasament pentru copilul cu handicap C.A.Rosetti" Iasi - 3,25 mii lei;
- Construirea caminului de batrâni în incinta fostului sanatoriu de copii din localitatea Mircesti, comuna Mircesti, judetul Iasi - 3,5 mii lei;
-,,Modularea si reamenajarea centrului de plasament pentru copilul cu handicap neurolocomotor si asociat Ion Holban", Iasi - 3,5 mii lei;
- 450,00 mii lei (respectiv 125.000 EURO) pentru Consiliul Judetean Iasi ce reprezinta asigurarea cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile - etapa a II-a - urmatoarelor 2 proiecte:
a)234,00 mii lei (65.000 euro) pentru proiectul ,,Dezvoltarea infrastructurii rutiere transfronta1iere Iasi (RO) -Ungheni (MO);
b)216,00 mii lei (60.000 euro) pentru proiectul "Centru de arte si mestesuguri traditionale".
- 130,00 mii lei Scolii Speciale "Constantin Paunescu" Iasi în vederea efectuarii unor lucrari privind reabilitarea instalatiilor sanitare si canalizare exterioara - etapa I-a.
Art.2
Directia Economica, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Directia Financiar-Contabila si Administrativ si Scoala Speciala Constantin Paunescu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabile si Administrativ, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Scolii Speciale "Constantin Paunescu" Iasi, Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
Art.4
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarâre.