Hotărârea nr. 181

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Marţi, 25 Iulie, 2006

Art.1
(1)Se aproba plata cotizatiei aferente anului 2006, in suma de 8.141,98 EURO (1 eurocent/locuitor), in contul Asociatiei "EUROREGIUNEA SIRET - PRUT - NISTRU".
(2) Cuantumul cotizatiei de membru al Euroregiunii stabilit la 1 eurocent/locuitor se va achita anual in contul Asociatiei "EUROREGIUNEA SIRET - PRUT - NISTRU"de catre Consiliul Judetean lasi pana la data la care Forumul Presedintilor va aproba modificarea acestuia.
Art.2
Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ si Directia Economica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Serviciul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Economice, Euroregiunii "SIRET - PRUT - NISTRU", Asociatiei "Euroregiunea Siret-Prut-Nistru" si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.