Hotărârea nr. 180

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Marţi, 25 Iulie, 2006

Art.1
Se aproba incetarea de la data de 06.10.2006 a participarii Consiliului Judetean Iasi la programul de stagii pentru functionarii publici in cadrul Biroului de reprezentare al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania la Bruxelles.
Art.2
Presedintele Consiliului Judetean lasi va desemna prin dispozitie persoana care va efectua stagiul final in cadrul Biroului de reprezentare al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania la Bruxelles, pe care o va imputernici in vederea notificarii incetarii locatiunii, in conditiile si in termenele prevazute in cuprinsul contractului de inchirere a spatiului locativ la Bruxelles, precum si in vederea recuperarii garantiei destinata respectarii conventiei, constituita de Consiliul Judetean Iasi la incheirea contractului.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice, Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Financiar Contabilitate si Administrativ, Directiei Economice, Serviciului Buget, Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania si Institutiei Prefectului judetului Iasi.