Hotărârea nr. 178

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Marţi, 25 Iulie, 2006

Art.1
Se aproba deplasarea d-Iui Ion Serbina - Secretar General al judetului Iasi, d-Iui Ion Florin - Director executiv si d-Iui Ioan Ticu - Director adjunct din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in Elvetia, in perioada 1-11 septembrie 2006.
Art.2
Se aproba cheltuielile aferente diurnei si asigurarii de calatorie si accidente conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari persoanelor nominalizate la art.1, Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice, Directiei Resurse Umane, Organizare si Informatizare, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si Institutiei Prefectului judetului lasi.