Hotărârea nr. 174

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Marţi, 25 Iulie, 2006

Art.1
Proroga discutarea transferului retelei inelare de distributie a apei potabile - obiectiv existent pe terenul aflat in domeniul public al statului si in administrarea Univ. Tehnice « Gh.Asachi » Iasi - in domeniul public al judetului Iasi si in administrarea RAJAC Iasi, pâna la clarificarea aspectelor de ordin juridic, tehnic si economic ce vor fundamenta transferul.
Art.2
Univ. Tehnica «Gh.Asachi» Iasi va duce la indeplinire cerintele statuate la art.1.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Univ. Tehnice «Gh.Asachi» Iasi, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Juridice si Cancelarie, RAJAC Iasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi.