Hotărârea nr. 159

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Miercuri, 28 Iunie, 2006

Art.1
Se aproba studiul de fezabilitate - Serviciul Mobil de urgenta Reanimare si Descarcerare (SMURD) Iasi, prevazut in Anexa parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare UPU - SMURD, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon"Iasi, Directiei Economice, Directiei tehnice, Directiei Financiar Contabila si Administrativ, d-lui Acostoaie Vasile,Directiei juridice si cancelarie din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Instititiei Prefecturlui judetului Iasi.