Hotărârea nr. 143

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Miercuri, 28 Iunie, 2006

Art.1
Aproba propunerile de repartizare a sumei de 111,420 mii lei din Fondul de rezerva aprobat in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006, astfel:
- 54,00 mii lei pentru servicii de consultanta specializata in vederea promovarii proiectului "Dezvoltarea infrastructurii rutiere transfrontaliere lasi (RO) - Ungheni (MO)";
- 57,42 mii lei pentru servicii de consultanta specializata in vederea promovarii proiectului "Centru de arte si mestesuguri traditionale".
Art.2
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006 potrivit art.1;
Art.3
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
Art.5
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.