Hotărâri ale sedinţei din data de 28-06-2006


Art.1
Aproba propunerile de repartizare a sumei de 111,420 mii lei din Fondul de rezerva aprobat in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006, astfel:
- 54,00 mii lei pentru servicii de consultanta specializata in vederea promovarii proiectului "Dezvoltarea infrastructurii rutiere transfrontaliere lasi (RO) - Ungheni (MO)";
- 57,42 mii lei pentru servicii de consultanta specializata in vederea promovarii proiectului "Centru de arte si mestesuguri traditionale".
Art.2
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006 potrivit art.1;
Art.3
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
Art.5
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1
Aproba repartizarea sumei de 54,18 mii lei din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006, pentru servicii de consultanta specializata in vederea întocmirii documentatiei tehnico-economice aferente promovarii proiectului "Centru de arte si mestesuguri traditionale".
Art.2
Suma va fi utilizata din Fondul de rulment numai pentru lucrari de natura investitiilor.
Art.3
Directia Economica si Directia de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Directiei Economice, Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
Art.5
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarâre.

Art.1
Se aproba realizarea Proiectului "Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere lasi (RO) - Ungheni (MO)" in cadrul Programului de Vecinatate Romania-Moldova 2004-2006(PHARE CBC 2004).
Art.2
Se aproba cofinantarea Proiectului „Dezvoltarea infrastructurii rutiere transfrontaliere lasi (RO) - Ungheni (M)O” conform Ghidului solicitantului PHARE CBC 2004, in procent de 10% din valoarea totala a proiectului de 71.876 lei( RON) - echivalentul a 20.373 EURO la cursul lnfor EURO din luna iunie 2006.
Art.3
Se aproba alocarea sumei de 53.000 lei(RON) - echivalentul a 15.000 EURO la cursul Infor EURO din luna iunie 2006 - in vederea elaborarii documentatiei necesare realizarii Proiectului „Dezvoltarea infrastructurii rutiere transfrontaliere lasi (RO) - Ungheni (MO)”.
Art.4
Se aproba alocarea sumei de 17.540 lei(RON) - echivalentul a 5000 EURO la cursul Info EURO din luna iunie 2006 - ce reprezinta cheltuieli neeligibile aferente proiectului (taxe, avize, acorduri, autorizatii, precum si cheltuieli diverse si neprevazute).
Art.5
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar- Contabilitate si Administrativ si Institutiei Prefectului judetului lasi.

Art.1
Se aproba parteneriatul intre Consiliul Judetean lasi si Consiliul Local al comunei Ungheni in vederea realizarii Proiectului "Dezvoltarea infrastructurii rutiere transfrontaliere lasi (RO) -Ungheni (MO)" in cadrul Programului de Vecinatate Romania - Moldova 2004-2006 (PHARE CBC 2004).
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar -Contabilitate si Administrativ, Consiliului Local al comunei Ungheni si Institutiei Prefectului judetului lasi.

Art.1
Se aproba parteneriatul intre Consiliul Judetean lasi si Consiliul Raional Ungheni - Republica Moldova in vederea realizarii Proiectului "Dezvoltarea infrastructurii rutiere transfrontaliere lasi (RO) - Ungheni (MO)" in cadrul Programului de Vecinatate Romania- Moldova 2004-2006 (PHARE CBC 2004).
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar - Contabilitate si Administrativ, Consiliului Raional Ungheni-Republica Moldova si Institutiei Prefectului judetului lasi.

Art.1
Se aproba realizarea Proiectului "Centrul de arte si mestesuguri traditionale lasi"
Art.2
Se aproba alocarea sumei de 110.000 lei(RON) - echivalentul a 31.000 EURO la cursul Infor EURO din luna iunie 2006 - in vederea elaborarii documentatiei necesare realizarii Proiectului "Centrul de arte si mestesuguri traditionale lasi".
Art.3
Se aproba cofinantarea Proiectului "Centrul de arte si mestesuguri traditionale lasi" conform Ghidului solicitantului PHARE CBC 2004, in procent de 10% din valoarea totala a proiectului de 183.559 lei( RON) - echivalentul a 52.029 EURO la cursul lnfor EURO din luna iunie 2006.
Art.4
Se aproba alocarea sumei de 152.830 lei(RON) - echivalentul a 43.319 EURO la cursul Infor EURO din luna iunie 2006 - ce reprezinta cheltuieli neeligibile aferente proiectului (taxe, avize, acorduri, autorizatii, precum si cheltuieli diverse si neprevazute).
Art.5
Consiliul Judetean lasi se obliga sa asigure functionarea si intretinerea infrastructurii dobandite in urma contractului de grant pentru cel putin 10 ani.
Art.6
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar - Contabilitate si Administrativ si Institutiei Prefectului judetului lasi.

Art.1
Se aproba parteneriatul intre Consiliul Judetean lasi si Consiliul Raional Unghen i- Republica Moldova in vederea realizarii Proiectului "Centrul de arte si mestesuguri traditionale Iasi"
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar - Contabilitate si Administrativ, Consiliului Raional Ungheni- Republica Moldova si Institutiei Prefectului judetului lasi.

Art.1
Se aproba documentatia tehnica - economica Proiect nr.27/2006 - faza Studiul de fezabilitate "Centrul de arte si mestesuguri traditionale lasi" , cu urmatoarele caracteristici:
1. Valoarea totala: ................................................... ...........................................1.751.938 RON
Din care C+M ........................................................ ......................................1.410.882 RON
2. Capacitatea: Ac = 1.394 mp
Ad = 2.173,14 mp
Steren =6.144 mp.
3. Durata de executie: 6 luni
4. Finantarea obiectivului:
Buget (Phare + contributie nationala) .............................. ......................1.391.410 RON
Buget local ......................................................... ...................................…360.528 RON
Total ......................................................... ..........................…...........1.751.938 RON
Art.2
Directia Economica, Directia Financiar - Contabilitate si Administrativ si Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar - Contabilitate si Administrativ si Institutiei Prefectului judetului lasi.

Art.1
Se aproba Parteneriatul incheiat intre Directia Generala de Asistenta Sociala si protectie a Copilului lasi si Consiliul Raional HINCESTI- Republica Moldova, pentru depunerea si realizarea proiectului "Cooperare transfrontaliera in combaterea traficului de fiinte umane - crearea unui centru de informare si consiliere in vederea prevenirii traficului de fiinte umane", in cadrul Programului de Vecintate Romania - Moldova Phare CBC 2004 - 2006, de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului lasi.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului lasi, Directia de Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica, Directia Juridica si Cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va transmite o copie de la prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului lasi, Directia de Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directiei Economica, Directiei Juridica si Cancelarie si Institutiei Prefectului lasi.

Art.1
Se aproba contributia in numerar in valoare de 10% din bugetul total al proiectului, reprezentind cofinantarea Solicitantului la bugetul proiectului, pentru proiectul "Cooperare transfrontaliera in combaterea traficului de fiinte umane - crearea unui centru de informare si consiliere in vederea prevenirii traficului de fiinte umane", proiect ce va fi depus in cadrul Programului de Vecintate Romania - Moldova Phare CBC 2004 - 2006, de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului lasi.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului lasi, Directia de Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica, Directia Juridica si Cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va transmite o copie de la prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului lasi, Directia de Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directiei Economica, Directiei Juridica si Cancelarie si Institutiei Prefectului lasi.

Art.1
Se aproba depunerea proiectului "Cooperare transfrontaliera in combaterea traficului de fiinte umane - crearea unui centru de informare si consiliere in vederea prevenirii traficului de fiinte umane", in cadrul Programului de Vecintate Romania - Moldova Phare CBC 2004 - 2006, de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului lasi.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului lasi, Directia de Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica, Directia Juridica si Cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va transmite o copie de la prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului lasi, Directia de Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directiei Economica, Directiei Juridica si Cancelarie si Institutiei Prefectului lasi.

Art.1
Se aproba reinvestirea cotei de profit in suma de 735.631,84 lei ce revine Consiliului Judetean Iasi ca unic actionar in vederea retehnologizarii SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Iasi, masura ce constituie ajutor de stat.
Art.2
Prevederile prezentei hotarâri intra in vigoare in conditiile autorizarii de catre Consiliul Concurentei a ajutorului de stat prevazut la art.1.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Iasi, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabile si Administrativ, Directiei Juridice si Cancelarie si Institutiei Prefectului Iasi.
Art.4

Art.1
Se aproba preluarea imobilului din proprietatea S.C. Iasi Nord S.A situat pe raza comunei Popricani, judetul Iasi in proprietatea publica a judetului Iasi, urmand a fi dat in administrarea Consiliului Local al Comunei Popricani, judetul Iasi .
Art.2
Preluarea imobilul prevazut la art. 1 se va face cu respectarea procedurii impuse de Agentia Nationala de Administrare Fiscala astfel cum a fost stabilita prin adresa nr.10948/23.06.2006.
Art.3
Directia Tehnica-Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directia Juridica si Cancelarie si Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Tehnice, Directiei Financiar Contabile si Administrativ, Directiei Juridice si Cancelarie, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Iasi, Consiliului Local al comunei Popricani, judetul Iasi si institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba parteneriatul intre Consiliul Judetean Iasi si Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Iasi, in calitate de solicitant, in vederea realizarii Proiectului "Centrul Transfrontalier de Instruire in Consultanta Agricola"
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Oficiul Judetean de Consultanta Agricola lasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Se aproba parteneriatul intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Raional Hancesti – republica Moldova, in calitate de solicitant, in vederea realizarii proiectului "Dezvoltarea capacitatilor investitionale in zona turistica Hancesti- Leuseni".
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Consiliului Raional Hancesti - Republica Moldova si Institutiei Prefectului judetului lasi.

Art.1
Se aproba parteneriatul intre Consiliul Judetean Iasi si Centrul Informational Tighina – Republica Moldova, Raionul Causeni, in calitate de solicitant, in vederea realizarii Proiectului "Dezvoltarea serviciilor sociale locale in regiunea Causeni- Republica Moldova prin imbunatatirea competentelor fuctionarilor publici".
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Centrului Informational Tighina - Republica Moldova, Raionul Causeni si Institutiei Prefectului judetului lasi.

Art.1
Se aproba studiul de fezabilitate - Serviciul Mobil de urgenta Reanimare si Descarcerare (SMURD) Iasi, prevazut in Anexa parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare UPU - SMURD, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon"Iasi, Directiei Economice, Directiei tehnice, Directiei Financiar Contabila si Administrativ, d-lui Acostoaie Vasile,Directiei juridice si cancelarie din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Instititiei Prefecturlui judetului Iasi.