Hotărârea nr. 97

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Marţi, 23 Mai, 2006

Art.1
Se aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006, potrivit anexelor 1, 1A, 1B si 1C.
Art.2
Directia Economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Directiei Economice, Directiei Financiar Contabilitate si Administrativ, Directiei Tehnice, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
Art.4
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarâre.