Hotărârea nr. 142

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Marţi, 23 Mai, 2006

Art.1
Se aproba participarea d-Iui Lucian Flaiser - Presedintele Consiliului Judetean Iasi, a d-lui Iovu Brezuleanu - Vicepresedintele Consiliului Judetean Iasi, a d-lui Gabriel Surdu- consilier judetean si a d-lui Victor Poede - consilier in cadrul Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare - Serviciul Integrare Europeana, Politica regionala si Cooperare Transfrontaliera la actiunea de prezentare a judetului Iasi la Viena (Austria) ce se va desfasura in perioada 11 - 13 iunie.
Art.2
Cheltuielile de deplasare pentru d-nul Lucian Flaiser-Presedintele Consiliului Judetean Iasi, d-lui Iovu Brezuleanu - Vicepresedintele Consiliului Judetean Iasi si d-nul Victor Poede - consilier in cadrul Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare - Serviciul Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera se vor efectua in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3
Biroul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari persoanelor nominalizate la art.1, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice, Directiei Resurse Umane, Organizare si Informatizare, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ si Institutiei Prefectului judetului lasi.