Hotărârea nr. 138

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Marţi, 23 Mai, 2006

Art.1
- Se aproba trecerea in domeniul public al judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean lasi a suprafetelor de teren aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - Agentia Domeniilor Statului, suprafete de teren situate in partea de Nord si N–E a Aeroportului lasi in vederea prelungirii pistei de decolare-aterizare la RA Aeroportul lasi.
Art.2
- Consiliul Judetean Iasi va initia un proiect de Hotarâre de Guvern in vederea transmiterii suprafetelor de teren prevazute la art.1.
Art.3
- Comisia constituita prin dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi in vederea aplicarii Legii nr.24/2000 va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarâri.
Art.4
- Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre celor mentionati la art.3, Directiei Tehnice - Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directiei Juridice si Cancelarie, RA Aeroportul Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.